USZCZELKI SPOŻYWCZE

KLEJE, AEROZOLE

USZCZELNIENIA TECHNICZNE

CR

kauczuk chloroprenowy

CR jest polimerem chloroprenu. Charakteryzuje się odpornością na starzenie, płomienie oraz na pękanie przy wielokrotnym zginaniu.

Właściwości CR-u:

 Odporny na:

 Niedporny na:

- temp. -40ºC - +100ºC

- ozon

- freon

- starzenie atmosferyczne,

- wodę i parę wodną,,

- płomienie,

- glikole, alkohole,

- roztwory soli,

- rozcieńczone kwasy i zasady

- oleje i smary ropopochodne

- oleje i smary silikonowe

- Silne kwasy,

- estry,

- ketony,

- węglowodory alifatyczne i aromatyczne,

- paliwa płynne

© 2016 Emsalogum. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl